Patent společnosti

Patent vynálezu

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
001
NE. Typ patentu
1 Generátor s jedním ložiskem poháněný vodou chlazeným jednoválcovým vznětovým motorem
2 Sada generátoru spalování schopná odsolovat mořskou vodu
3 Alternátor

Patent užitného vzoru

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
Ultra-silent water-cooled generator set
Internal combustion generator set with heating and heating water system
A silent internal combustion generator that the junction box is on the side
Vertical super silent generator set
Water-cooled single cylinder diesel generator set
Hand-operated air-cooled diesel generator set
The invention relates to an air-cooled diesel engine flywheel assembly
Generator with strong cooling system
The utility model relates to a wire rope fixing assembly
The utility model relates to a dustproof silent generator set
Electric charging car
The utility model relates to a single cylinder water-cooled diesel generator set
The utility model relates to a diesel generator set
motor
Single bearing generator
Double-bearing generator
The utility model relates to an energy saving sewage treatment system
The utility model relates to a sewage treatment system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
The utility model relates to a fully enclosed dustproof silent water-cooled generator set
The utility model relates to a seawater desalination system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
NE. Typ patentu
1 Generátor s jedním ložiskem poháněný vodou chlazeným jednoválcovým vznětovým motorem
2 Sada generátoru spalování schopná odsolovat mořskou vodu
3 Ultra tichý vodou chlazený generátor
4 Sada spalovacího generátoru se systémem vytápění a topné vody
5 Tichý generátor spalování, který je spojovací skříňkou na boku
6 Vertikální super tichý generátor
7 Vodou chlazený jednoválcový dieselový generátor
8 Ručně ovládaný vzduchem chlazený dieselový generátor
9 Vynález se týká vzduchem chlazené sestavy setrvačníku vznětového motoru
10 Generátor se silným chladicím systémem
11 Užitný vzor se týká sestavy upevnění lana
12 Užitný vzor se týká prachotěsného tichého generátoru
13 Elektrické nabíjecí auto
14 Užitný vzor se týká jednoválcového vodou chlazeného dieselového generátoru
15 Užitný vzor se týká dieselového generátoru
16 motor
17 Generátor s jedním ložiskem
18 Generátor s dvojitým ložiskem
19 Úžitkový vzor se týká systému na čištění odpadních vod, který šetří energii
20 Úžitkový vzor se týká systému čištění odpadních vod založeného na zpětném získávání odpadního tepla vodou chlazeného generátoru vnitřního spalování
21 Užitný vzor se týká plně uzavřeného prachotěsného tichého vodou chlazeného generátoru
22 Úžitkový vzor se týká systému odsolování mořské vody založeného na zpětném získávání odpadního tepla vodou chlazeného generátoru vnitřního spalování

Patent na design

Air cooled diesel generator
A silent canopy for an air-cooled diesel generator set
Silent plug-in generator set
NE. Typ patentu
1 Vzduchem chlazený dieselový generátor
2 Tichý vrchlík pro vzduchem chlazený dieselový generátor
3 Tichý zásuvný generátor